Hotel Horreo Santiago de Compostela

Centro Histórico

Hotel Horreo

Rúa do Hórreo, 40, 15702 Santiago de Compostela